Ładuję dane...
Dla kogo jest BRC
Standard BRC Consumer Product jest przeznaczony dla producentów chcących współpracować z sieciami handlowymi przy produkcji wyrobów pod marką własną sieci (tzw. retailer – branded products) oraz przy wytwarzaniu wyrobów przeznaczonych do sprzedaży w sieci handlowej pod marką własną producenta.

Standard stosowany jest dla produkcji niemal wszystkich produktów nieżywnościowych (non-food), w tym m.in.: kosmetyków, środków czystości (artykułów chemii gospodarczej), artykułów papierniczych, ubrań i innych tekstyliów, naczyń kuchennych, urządzeń elektrycznych - AGD, zabawek, mebli czy narzędzi.


Certyfikacja producentów artykułów uzytkowych przeznaczonych do sprzedaży w sieciach handlowych
Certyfikacja według wymagań Global Standard for Consumer Products jest ważnym elementem systemu oceny dostawców, prowadzonego przez przedsiębiorstwa działające na rynku sprzedaży detalicznej i sieciowej. Certyfikacja według standardu rozpoznawana jest m.in. przez TESCO, Metro A.G. oraz wiele innych sieci, działających na rynku europejskim.


Wymagania BRC Consumer Product
Wymagania standardu odnoszą się do procesu produkcyjnego oraz wyrobu, audytom i certyfikacji podlegają więc poszczególne zakłady produkcyjne działające w ramach przedsiębiorstwa.

Standard BRC for Consumer Products zawiera 3 różniące się od siebie zakresy wymagań stosowane dla produkcji wyrobów klasyfikowanych w zależności od ich potencjalnego wpływu na bezpieczeństwo użytkownika oraz obowiązujących wymagań prawnych


GRUPA 1 - najwyższe wymagania
Wyroby dla których istnieją specyficzne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa oraz istnieją wymagania prawne lub wymagania związane z koniecznością zapewnienia czystości mikrobiologicznej dotyczącej prowadzenia produkcji w warunkach higienicznych. Produkty, które (używane zgodnie z przeznaczeniem lub w dający się przewidzieć sposób) w wyniku nie zachowania ww. wymagań, mogą potencjalnie spowodować śmierć lub poważne obrażenia. Np. kosmetyki, leki wydawane bez recepty

GRUPA 2
Wyroby, dla których istnieją specyficzne wymagania w zakresie bezpieczeństwa lub obowiązkowe normy zharmonizowane oraz/lub wyroby mogące potencjalnie spowodować śmierć lub poważne obrażenia (używane zgodnie z przeznaczeniem lub w dający się przewidzieć sposób) np. odbiorniki radiowe, zabawki, środki czystości

GRUPA 3
Wyroby, dla których nie istnieją specyficzne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa lub jedyne mające zastosowanie wymogi prawne związane są z potencjalną toksycznością w wyniku styczności konsumenta z zawartymi w nich substancjami chemicznymi, np. artykuły papiernicze, ubrania, meble


Niezależne od grupy bezpieczeństwa wyrobu, wymagania standardu określone w następujących obszarach:
 • Analiza ryzyka dla wyrobu i procesu produkcyjnego
 • System zarządzania dla procesu produkcji
 • Zakład produkcyjny i środowisko produkcji (infrastruktura)
 • Kontrola wyrobu i proces oceny zgodności wyrobu
 • Kontrola, nadzór i monitorowanie procesu produkcyjnego
 • Personel


Certyfikacja BRC w sześciu krokach
 1. Przygotowanie i klasyfikacja produktu do odpowiedniej grupy ryzyka.

  Zapoznanie się z wymaganiami standardu, określenie zakresu wyrobów podlegających produkcji i przyszłej certyfikacji. Na tym etapie producent powinien zidentyfikować również grupę ryzyka dla wytwarzanych przez siebie wyrobów za pomocą drzewa decyzyjnego BRC. (PDF, 172 KB) Klasyfikacja i zakres certyfikacji są weryfikowane przez jednostkę certyfikującą.

 2. Wdrożenie wymagań określonych przez Standard.

  Zaleca się przeprowadzenie tzw. analizy luki w celu określenia tych obszarów, w których może występować niespełnienie lub niepełne spełnienie wymagań. Należy przeprowadzić niezbędne działania dostosowujące zakład produkcyjny do wszystkich wymagań standardu. Wdrożenie wymagań obejmuje m.in. przeprowadzenie analizy ryzyka dla wszystkich wyrobów objętych wymaganiami standardu.

 3. Kontakt z jednostką certyfikującą.

  Jedynie akredytowane i rozpoznawane przez The British Retail Consortium jednostki certyfikujące upoważnione są do prowadzenia audytów certyfikujących wg Global Standard for Consumer Products. Przedsiębiorstwo proszone jest przez jednostkę certyfikującą o wypełnienie kwestionariusza, w którym podaje podstawowe dane dotyczące lokalizacji produkcyjnej, wytwarzanych wyrobów oraz prowadzonych procesów produkcyjnych.

 4. Audyt wstępny (opcjonalny).

  Audytor przeprowadza 1 dniowy audyt wstępny, w celu zweryfikowania stopnia wdrożenia wymagań standardu, zidentyfikowania ewentualnych możliwości poprawy, a także stwierdzenia, czy zakład produkcyjny jest gotowy do certyfikacji. Uwagi przekazane w wyniku audytu wstępnego mogą posłużyć do wdrożenia ewentualnych działań korygujących.

 5. Audyt certyfikujący

  Podczas audytu przeprowadzonego w obiekcie producenta, audytorzy sprawdzają, na ile efektywnie wdrożone zostały wymagania standardu. Producent otrzymuje raport w formie ustalonej przez BRC. Sporządzany jest też wykaz ewentualnych zidentyfikowanych podczas audytu niezgodności, dla których producent zobowiązany jest podjąć działania korygujące. W wyniku przeprowadzonego audytu zakład produkcyjny otrzymuje ocenę w skali A – D (gdzie ocena A jest najwyższa), w zależności od rodzaju i ilości stwierdzonych niezgodności.

 6. Wystawienie certyfikatu i wpis do bazy BRC

  Po spełnieniu wszystkich kryteriów, producenci otrzymują certyfikat świadczący o zgodności z BRC Global Standard for Consumer Products. W zależności od grupy ryzyka wyrobu i wyniku audytu, certyfikat przyznawany jest na okres 1 lub 2 lat

11

Lutego

Jesteś fanem piłki nożnej?
⚽️ Nasza mała firma, została właśnie jednym ze sponsorów w Championship🎉🏆 Chcesz wiedzieć więcej?⤵️⤵️⤵️ http://www.sportmarketing.pl/newsroom/34605,astonish-sponsorem-leeds?fbclid=IwAR17CGn6LXVte1tJuA8UBe3JkSXgVa7PUWzM2WiDHMCmZrRmkFzgBRI9_58...

11

Lutego

Już są!🎖 Nowe mydełka o
d ASTONISH!😃 Kto z Was lubi zapach lawendy oraz wanilii? Opracowanie tych kolejnych receptur trwało prawie rok! Stoi za tym ciężka praca wielu ludzi 💪 🖖👩🧑👨👩‍🦱 My już nie możemy się doczekać, kiedy trafią na nasze półki!😃...